IMG_7126

Integritetspolicy MO Hockey Development
Allmänt

På MO Hockey Development  (nedan MOHD) värnar vi om din personliga integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Genom att du lämnar dina personuppgifter till MOHD och godkänner tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.
Personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som vi behandlar om dig är relevanta för din anmälan och deltagande vid mohd:s aktiviteter. Det vill säga kontaktuppgifter, förening, position, allergier/intoleranser m.m.
Vi sparar även din mejladress för utskick av vårt nyhetsbrev. Vill du inte längre mottaga nyhetsbrevet är det bara att avsluta prenumerationen eller mejla info@mohd.se.
Information som kan lämnas ut
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda underleverantörer, företag och organisationer som mohd samarbetar med för nödvändig behandling för MOHD:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckeri för tryck och dina allergier för underleverantörer av mat. Vidare kan vi lämna ut dina adressuppgifter till distributionsföretag för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Lagringstider
MOHD sparar alla de personuppgifter vi samlar in i våra kunddatabaser. MOHD gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att mohd raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. Vi sparar också uppgifter om de ekonomiska transaktioner som skett mellan dig och MOHD i enlighet med bokföringslagen.
Cookies och analysverktyg  
Cookies är textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta). Cookies är vanligt förekommande på internet och används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies kan också användas för att följa ditt surfande på olika webbplatser.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.
De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@mohd.se. Om du inte önskar få utskick från oss kan du när som helst kontakta oss på info@mohd.se och begära att vi stoppar utskicken..

KONTAKT

MO HOCKEY DEVELOPMENT

info@mohd.se
072 159 61 33